2023
Kwiecień

Maj

Czerwiec

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

Pierwszy maja

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - 1. Za ++ Annę i Jana Mamok, ++ z rodziny

8:00 - 2. Za zmarłych zalecanych podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej

2

18:00 - 1. Za ++ Marię i Augustyna Foltyn, Jana Gwóźdź, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Foltyn, Dzierżęga, Niesyto i Gwóźdź, dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 - 2. Za + Tadeusza Urbańczyka (od koleżanek, kolegów, grona pedagogicznego i dyrekcji Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-Białej)

18:30 - Nabożeństwo majowe

3

Trzeci maja

8:00 - Do Opatrzności Bożej w intencji społeczności LKS „Sokół Wola” oraz za zmarłych działaczy, zawodników i sympatyków klubu

8:30 - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 - Za + męża Leona, syna Michała, rodziców Helenę, Augustyna, Franciszkę, Tomasza Rozmus, Wiesława, Helenę, Czesława Kryś, Gertrudę Jankowską, Helenę i Franciszka Szczudło

... (1)

4

Pierwszy czwartek miesiąca

17:25 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 - 1. W intencji kapłanów i sióstr zakonnych oraz o nowe powołania do służby Bożej

18:00 - 2. Za ++ Franciszka Gwóźdź, żonę Annę, Bolesława Kubeczko, Henryka Kapica, ++ z pokrewieństwa

... (1)

5

Pierwszy piątek miesiąca

18:00 - 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian

18:00 - 2. Za + Mariana Konstanty w 1. rocznicę śmierci

18:30 - Nabożeństwo majowe

6

Pierwsza sobota miesiąca

8:00 - Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii

8:30 - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

... (2)

7

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Kazimierza Zięba oraz dzieci z rodzinami

9:30 - Do Opatrzności Bożej w intencji Parafian

11:00 - W intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej

... (1)

8

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - Za + męża Stanisława Granatyr w 13. rocznicę śmierci

13:00 - Msza Święta dziękczynna za dar życia i wiary w intencji Rodziców i Chrzestnych (od dzieci pierwszokomunijnych)

9

18:00 - 1. Za + Martę Urbańczyk, rodziców, rodzeństwo, teściów, ++ z rodzin Urbańczyk, Wojciech, Kędzior i Szafarczyk

18:00 - 2. Za + Łucję Gwóźdź (od rodzin Gwóźdź, Kubeczko, Rudzielewicz i Kapica)

18:30 - Nabożeństwo majowe

10

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - 1. Za + Ludwika Bielanin, syna Zbigniewa, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa Madeja, Bielanin i Granatyr, dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 - 2. Za + Tadeusza Urbańczyka (od rodziny Mateja z Bestwiny oraz rodziny Banaś)

11

18:00 - 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Jana Janosz oraz dzieci z rodzinami

18:00 - 2. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji katechetek Urszuli Urbańczyk i Zofii Stoleckiej (od dzieci pierwszokomunijnych)

18:30 - Nabożeństwo majowe

12

18:00 - 1. Za ++ Jana Gwóźdź, Waleskę i Mieczysława Czyrwik, ich rodziców, Danutę Gwóźdź, Mirosława Czyrwik, chrzestnych, swatów, ++ z rodzin Czyrwik, Gwóźdź i Niesyto

18:00 - 2. Za + Katarzynę Ulczok (od chrzestnego Stanisława z rodziną)

18:30 - Nabożeństwo majowe

13

8:00 - Za ++ Matyldę i Alojzego Sojka, córkę Jolantę, Grzegorza Skrzypczaka, Katarzynę i Ludwika Waliczek, syna Konrada, Andrzeja Lorek, Marie i Stanisława Odrobiński, ich rodziców i braci, dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

18:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Gertrudy Stawowy oraz córek z rodzinami

... (1)

14

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Urbana i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Ireny i Sylwestra Foltyn oraz rodziny Macieja i Damiana

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstaw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Marii i Franciszka Górczok oraz dzieci z rodzinami

11:00 - W intencji dzieci obchodzących 1. rocznicę Pierwszej Komunii Świętej

... (1)

15

8:00 - 1. Za ++ Ludwika i Cecylię Madeja, Jana i Marię Włoszek, ich rodziców, rodzeństwo, Wiktora Rozmusa, Józefa Nowoka, ++ z rodzin Madeja, Szafarczyk i Wawrzyniak

8:00 - 2. Za + Stefanię Rozmus (od właścicieli i pracowników Firmy „Leonarczyk” i Zakładu Pogrzebowego Mamok)

8:30 - Nabożeństwo majowe i modlitwy o urodzaje z procesją do krzyża przy ul. Szkolnej 1

16

18:00 - 1. Za ++ Cecylię i Ryszarda Piechówka i ich rodziców

18:00 - 2. Za + Łucję Gwóźdź (od wnuczki Anny z synami)

18:30 - Nabożeństwo majowe i modlitwy o urodzaje z procesją do krzyża przy ul. Pszczyńskiej

17

8:00 - 1. Za + Katarzynę Klenczar w 14. rocznicę śmierci, Stanisława Klenczara w 40. rocznicę śmierci, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa

8:00 - 2. Za + Tomasza Kubeczko (od firmy Dariusz Kuś i „Drewhome”)

8:30 - Nabożeństwo majowe i modlitwy o urodzaje z procesją do krzyża przy ul. Szkolnej na farskim ogrodzie

18

18:00 - 1. Za + Jana Gwóźdź w 1. rocznicę śmierci

18:00 - 2. Za + Tadeusza Urbańczyka w 30. dzień po śmierci

18:30 - Nabożeństwo majowe

19

18:00 - 1. Do Miłosierdzia Bożego w intencji Parafian

18:00 - 2. Za + Marię Wilk (od sąsiadów)

18:30 - Nabożeństwo majowe

20

8:00 - Za ++ Gertrudę i Władysława Kubeczko, ich rodziców i rodzeństwo, synów, córki, zięciów, synową, męża Wilhelma Madeja, teściową Helenę i syna Czesława, dusze w czyśćcu cierpiące

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

17:30 - Nabożeństwo majowe

... (1)

21

Wniebowstąpienie Pańskie

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Urbana w intencji Parafian

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Anny i Franciszka Lukasek oraz dzieci z rodzinami

11:00 - 1. Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Urbana w intencji Parafian

... (3)

22

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - Za ++ Budowniczych naszego kościoła oraz ++ Duszpasterzy i Parafian

23

18:00 - Za ++ Emilię i Ludwika Noga, ich rodziców, synową, zięcia, siostry, bratowe, szwagrów, Monikę i Augustyna Norek, ich rodziców, córki, synów, zięciów, pokrewieństwo Noga, Norek, Rozmus i Pastuszka

18:30 - Nabożeństwo majowe

24

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - Za + żonę Katarzynę Ulczok z okazji urodzin (od męża Wiesława, dzieci i wnuków)

25

18:00 - Za + męża Stanisława Odrobiński, rodziców i teściów, ++ z rodzin Kubeczko i Odrobiński

18:30 - Nabożeństwo majowe

26

18:00 - 1. Za ++ Martę i Walentego Koczor, syna Józefa, Agnieszkę Urbańczyk

18:00 - 2. Za ++ Anielę i Romana Kędzior, synów Eugeniusz, Aleksandra i Jana, córkę Lucynę, zięcia Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18:30 - Nabożeństwo majowe

27

8:00 - Za ++ Franciszkę i Jana Szafarczyk, dwóch synów, rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratowe, Małgorzatę i Józefa Chromik, ich rodziców, rodzeństwo, szwagrów, bratowe, Henryka Szafarczyka, Władysława Krosny, Walentego Mandla, ++ z rodzin Pieter, Kotas, Madeja i Mandla

17:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej

17:30 - Nabożeństwo majowe

... (1)

28

Zesłanie Ducha ŚwiętegoZielone Świątki

7:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Franciszka w intencji członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

9:30 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Łucji Bielanin oraz dzieci z rodzinami

11:00 - Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Barbary i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Haliny i Urbana Pustelnik oraz dzieci z rodzinami

... (1)

29

NMP Matki Kościoła

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - 1. Za + Czesława Rozmusa w 3. rocznicę śmierci

8:00 - 2. Za + Marię Wilk (od Kamila Bugajskiego)

30

18:00 - 1. Za + Jarosława Mańkę i ++ z pokrewieństwa

18:00 - 2. Za + Tadeusza Urbańczyka (od koleżanek i kolegów z rocznika 1964)

18:30 - Nabożeństwo majowe

31

7:30 - Nabożeństwo majowe

8:00 - 1. Za + Małgorzatę Odrobiński, męża Józefa, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Gwóźdź i Odrobiński

8:00 - 2. Za + Dominikę Żelech (od Joanny i Bartłomieja Nadgórskich oraz kuzynostwa Żelech z Trzebieńczyc)

1

2

3

4

Wtorek

30

Maj

2023

Rok A, I

Dzień powszedni albo wspomnienie Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

Czytania na dzisiaj

Godzina: 18:00

1. Za + Jarosława Mańkę i ++ z pokrewieństwa

Godzina: 18:00

2. Za + Tadeusza Urbańczyka (od koleżanek i kolegów z rocznika 1964)

Godzina: 18:30

Nabożeństwo majowe

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.